Wat zijn de Voorrangsregels voor Voetgangers? Ontdek het hier!

Voorrangsregels voor voetgangers

In het verkeer hebben bestuurders doorgaans voorrang, maar het is belangrijk om te begrijpen wanneer voetgangers prioriteit krijgen. Hier volgt een overzicht van de voorrangsregels voor voetgangers:

Definitie van een voetganger

Een voetganger is een persoon die zich te voet voortbeweegt, inclusief iemand die een fiets, bromfiets of ander voertuig aan de hand heeft. Dit geldt ook voor mensen op skateboard, rolschaatsen of step. Voetgangers moeten zich houden aan de geldende verkeersregels en dienen het voetpad, trottoir of berm te gebruiken als deze beschikbaar zijn.

Voorrangsregels voor voetgangers

Rechtdoorgaande Voetgangers: Een voetganger die rechtdoor op dezelfde weg gaat, heeft voorrang op alle andere voertuigen.

Op Zebrapaden: Voetgangers hebben altijd voorrang op een zebrapad, zowel tijdens het oversteken als wanneer ze aangeven de straat te willen oversteken.

Bij Uitritten: Een voetganger heeft voorrang bij uitritten, waarbij bestuurders moeten wachten tot de voetganger veilig is gepasseerd.

Looproutes voor voetgangers

Voetgangers dienen zich meestal op het voetpad of trottoir te bevinden. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen ze het fiets- of bromfietspad gebruiken. Als deze ook ontbreken, is het toegestaan om in de berm te lopen of aan de uiterste zijde van de rijbaan, weg van het verkeer.

Het naleven van deze voorrangsregels die je leer tijden je auto theorie draagt ​​bij aan een veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers.