Verkeersbord Parkeren| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Verkeersbord parkeren

Als er wel iets is dat elke automobilist het vaakst bezighoudt, zal her wel de gedachte zijn om een geschikte parkeerplek te vinden. Zo een plek om jouw heilige koe achter te laten, is er in verschillende vormen te vinden. Zo heb je de parkeerhavens waar je tegen betaling de auto voor even 'kwijt' kan, maar ook de openbare plekken. Het is in ieder geval belangrijk om te allen tijde te letten op de verkeersborden parkeren. Die maken het meteen duidelijk waar je aan toe bent.

Verkeersbord parkeren

Er is een ruime variatie van deze borden en zijn ze te vinden onder de E-serie van de verkeersborden. Naast het rond bord met een rode omlijning en blauwe binnenzijde met een streep dwars erdoor (E01), zijn er tal van variaties te vinden. Die maken het voor bepaalde groepen verkeersdeelnemers duidelijk waar ze aan toe zijn. Een voorbeeld is het verkeersbord verboden te parkeren voor vrachtwagens (E201). Dit moet voorkomen dat er een belemmering ontstaat in niet alleen de doorstroming van het verkeer, maar ook het overzicht op de weg. In andere situaties wordt dit verbod uitgebreid met bussen. Er wordt dus geen ruimte gelaten voor twijfels en moet dat zeker goed in gedachten worden gehouden. .

Met een gedegen voorbereiding en natuurlijk door flink verkeersborden te oefenen, zal echter niets aan het toeval worden overgelaten en zullen ook de verkeersborden parkeren geen obstakel te ver vormen tijdens het examen. .

Bord parkeren

Naast het verkeersbord parkeren verboden, zijn er nog de onderborden die in bepaalde gevallen worden geplaatst. Die geven bijvoorbeeld een bepaalde tijd aan waarbinnen het parkeren daar verboden is. Natuurlijk is het niet overal verboden te parkeren. Het is het bord parkeren die duidelijk aangeeft waar er wel mag worden geparkeerd, maar is het belangrijk om de betekenis niet door elkaar te halen. Ook in het geval van parkeren wordt er een onderscheidt gemaakt tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Bekend zijn de speciale parkeerplekken voor gehandicapten, maar zijn er ook ander voor bijvoorbeeld vrachtwagens.Parkeerborden zijn meteen te herkennen aan hun blauwwitte kleuren en rechthoekige vorm. Onder de serie E van de verkeersborden staan ze allemaal aangegeven en is het niet zo moeilijk om hun betekenis te onthouden. De aanwezige symbolen op de meeste borden spreken al voor zich en zal je na een paar keer te hebben geoefend, de betekenis al onder de knie hebben.

Het is allemaal wel goed geregeld en zijn ook de verkeersborden parkeren onder een aparte serie gebracht. Het is dus aandacht vestigen op de E-serie en zijn het de eerste drie borden die in de praktijk het meest voorkomen. Dat doet echter niet weg, dat de overigen ook op het examen gevraagd kunnen worden.